od 2. března výstava Svět mužů konce 19. a počátku 20. století.

od 11. května výstava 75 let od konce 2. světové války na Vltavotýnsku, která potrvá  do 31. srpna 2020

Muzejní noc 2020 – Asociace muzeí a galerií ČR, která pořádá Festival muzejních nocí, se po zvážení dosavadního vývoje přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a vzhledem ke stávající situaci a její zatím stále ne zcela předvídatelný vývoj rozhodla posunout termín festivalu na podzim tohoto roku. Muzejní noc naplánovaná na pátek 22. května tohoto roku nebude v Týně nad Vltavou v daném termínu realizována. Děkujeme za pochopení.

září – listopad výstava k 100. výročí narození Leopolda Sekery.

prosinec tradiční předvánoční výstava v Městském muzeu.

Termíny budou průběžně upřesněny.

Změna programu vyhrazena.

Kategorie: Akce