Jedním z hlavních poslání muzeí je prezentování sbírkových předmětů muzea široké veřejnosti formou krátkodobých, dlouhodobých výstav i stálých expozic. Naším cílem je, co nejlepší a nejkvalitnější zprostředkování a přiblížení minulosti zdejšího regionu návštěvníkům muzea, ať už se jedná o místní obyvatele, nebo turisty. V minulých letech se MCKV podařilo z velké části modernizovat a obměnit výstavní mobiliář Městského muzea Týn nad Vltavou. MCKV letošní rok opět zažádalo o finanční příspěvek na pořízení nového výstavního mobiliáře. Jedná se o dva kusy vitrín, které jsou určené pro prezentaci dvou plastik ze sbírky vltavotýnského muzea. Finanční příspěvek byl organizaci poskytnut z  dotačního grantu Jihočeského kraje – Podpora muzeí a galerií, děkujeme.

Kategorie: Nezařazené