Virtuální Univerzita třetího věku se v dalším semestru opět vrací s novým kurzem Klenoty barokního sochařství v českých zemích.

Přednášky v tomto semestru nebudou povinné a posluchači si mohou sami zvolit, jestli je budou navštěvovat nebo se věnovat samostudiu. Povinnost plnění testů samozřejmě zůstává. První dvě přednášky můžete opět navštívit zdarma, protože kurzovné 380Kč se bude platit až na třetí přednášce.
Setkání budou probíhat v souladu s platnými koronavirovými opatřeními. V případě, že by se epidemiologická situace zhoršila, přejdeme do virtuální podoby.

Přednášky budou opět od 10:00 v MDK Sokolovna v těchto termínech:

  1. Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) – sochařská galerie all´antica a barokní Řím – 8.2.2022
  2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) – proměny přírody v umění – 22.2.2022
  3. Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých – 8.3.2022
  4. Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) – evropské souvislosti evropsky věhlasného díla – 22.3.2022
  5. Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) – s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem – 5.4.2022
  6. Betlém u Kuksu (1723-1731) – les poustevníků a Kristových zjevení – 19.4.2022
Kategorie: Akce