Pandemie covidu-19 výraznou měrou v minulých omezila služby, které Městské muzeum Týn nad Vltavou poskytuje veřejnosti. Mezi tyto služby se řadí i možnost navštívit muzeum a prohlédnout si stálé expozice. Vedení MCKV se, v návaznosti na tuto problematiku, letos rozhodlo uskutečnit projekt virtuální prohlídky expozic vltavotýnského muzea. Akce byl realizována za finanční podpory z dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora cestovního ruchu. Virtuální prohlídka bude zpřístupněna na webových stránkách Městského muzea Týn nad Vltavou.

Kategorie: Nezařazené