Městské muzeum v Týně nad Vltavou bylo založeno v roce 1930 na podnět skupiny místních nadšených vzdělanců v čele s učitelem Bedřichem Karáskem. Expozice byly otevřeny v roce 1932. Od poloviny padesátých let sídlí v budově bývalého arcibiskupského zámku, jedinečné budově z let 16981699. V současnosti je muzeum součástí Městského centra kultury a vzdělávání. Je zřizováno městem Týn nad Vltavou.

V Městském muzeu je veřejnosti přístupných několik stálých expozic a každoročně organizuje řadu výstav i doprovodných akcí. Spravujeme také rozsáhlé sbírky, nabízíme služby pro badatele a vydáváme odborné i popularizační publikace