Městské muzeum disponuje unikátní sbírkou a knihovním fondem. Jsme klíčovou institucí pro bádání o dějinách Vltavotýnska od pravěku k dnešku. Zájemci o studium mohou kontaktovat dokumentátorku muzea Kristýnu Reindlovou, tel. 385 772 304 (badatelské dotazy, konzultace, termíny badatelských návštěv).