Muzeum je místem, kde se propojuje nejhlubší minulost s dohlednou budoucností, kterou jsou naše děti – žáci mateřských a základních škol, jakož i studenti středních škol. S nejmenšími se přesvědčíme, že být v muzeu je zábava a něco hezkého si vyrobíme. Pro žáky základních škol nabízíme edukační programy, které vychází z příslušných Rámcových vzdělávacích programů. Naše programy vhodně doplňují výuku ve školních hodinách, zejména humanitních předmětů (dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura, občanská nauka aj.), nabízíme ale i přesahy do přírodovědných oborů (fyzika, chemie, přírodopis).

Pro mateřské školy

Pro mateřské školy navrhujeme individuální program po předchozí domluvě s učitelkami. Můžeme navázat na témata lokální historie (voroplavba, řemesla, tradice … ) nebo krátkodobou výstavu.

RVP PV: posílení komunikativních, sociálních a personálních kompetencí, poznávacích schopností, představivosti a fantazie, prohloubení poznání oblasti Dítě a společnost

Délka programu dle domluvy, cena 40 Kč/osoba (doprovod zdarma).

 

Pro základní školy

Nabízíme tři druhy edukačních programů pro 1. a 2. stupeň základních škol

  1. Za historií s rytířem Čabelickým – viz pracovní listy pro skupiny
  2. Lišák Rozumbrada – viz pracovní listy pro skupiny
  3. Do muzea zvesela
  4. Edukační programy k jednotlivým výstavám – vzdělávací programy připravujeme i k samostatným dočasným výstavám. Informujte se na pokladně muzea!

Seznámení s muzejní sbírkou a exponáty hravou formou. Děti ve skupinkách plní různorodé úkoly přímo v expozicích.

Maximální počet je 30 dětí, pro větší skupiny nabízíme po domluvě děti rozdělit a absolvovat také program „Známe pohádky?“ v městské knihovně (v téže budově), nebo výtvarný program v galerii – poté skupiny prostřídat.

RVP ZV: vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a příroda

Délka programu cca 60 minut, cena 40 Kč/osoba (doprovod zdarma).

Edukační program Do muzea zvesela byl vyvinut ve spolupráci s Přírodovědným muzeem Semenec za podpory Jihočeského kraje.

 

Kromě připravených programů zajišťujeme i edukace na míru dle vaší poptávky!

Nabízíme též komentované prohlídky expozic muzea.

Termíny edukací rezervuje a dotazy zodpovídá vedoucí muzea PhDr.Mgr. Martina Sudová tel. 778 116 007. K rezervaci termínů lze využít kromě mailu či telefonu i rezervační formulář: