Městské muzeum Týn nad Vltavou, nám. Míru 1, Týn nad Vltavou 375 01

Vedoucí muzea: PhDr. Mgr. Martina Sudová, 778 116 007

Historik, dokumentátor (Fototéka, dokumenty archivní povahy),badatelna, knihovna: Mgr. Jiří Hladeček, 385 772 304

Pokladna: Eva Merklová, 385 772 302

Správa sbírky a depozitářů: Jaroslava Bromová, 702 000 815

Etnolog, dokumentátor: Mgr. Eva Matoušková, 702 000 815

Podzemní chodby:  Infocentrum Města Týn nad Vltavou, 385 772 301

Městské muzeum je součástí Městského centra kultury a vzdělávání (MCKV), Tyršova 424, Týn nad Vltavou 375 01, IČ 28105 222, příspěvkové organizace města Týn nad Vltavou

statutární zástupce MCKV: Mgr. Jakub Martinek – ředitel MCKV, mob: 771 260 343
e-mail: reditel@kultura.tnv.cz

 

 

Podpořeno v rámci dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora cestovního ruchu.