V týnském muzeu si lze pronajmout prostor, např. za účelem konání workshopu, prezentace či jiného setkání. K pronájmu nabízíme přednáškovou místnost s kapacitou max. 30 sedících osob. Více informací obsahuje náš ceník. V případě zájmu o pronájem prostor v muzeu se obraťte na vedoucí Městského muzea PhDr. Mgr. Martina Sudová, mob. 778 116 007.