V týnském muzeu si lze pronajmout prostory, např. za účelem konání workshopu, prezentace či jiného setkání. K pronájmu nabízíme přednáškový sál s kapacitou 50 sedících osob. Více informací obsahuje náš ceník. V případě zájmu o pronájem prostor v muzeu se obraťte na vedoucího Městského muzea Mgr. Jiřího Hladečka, tel. 385 772 304.