Tento projekt „Virtuální prohlídky expozice Městského muzea“ byl zrealizován díky podpoře z Dotačního programu Jihočeského kraje,

Program – Podpora cestovního ruchu, Opatření č. 1 – Produkty cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu

a tematického roku – neinvestičního charakteru, a za finančního přispění města Týn nad Vltavou.

 

kraj logo