Městské muzeum se od poloviny padesátých let dvacátého století nachází v jedinečné budově zámku pražských arcibiskupů, kterým Týn nad Vltavou po většinu své existence patřil. Objekt vznikl na konci 17. století péčí arcibiskupa Jana Josefa Breunera. Arcibiskupové objekt pravidelně využívali během svých cest na jih Čech. V přízemí zámku byla umístěna kuchyně se spíží a bydleli zde panští sloužící. V prvním patře zámku bylo majitelům k dispozici luxusně zařízené apartmá, v němž roku 1753 v něm při své návštěvě Týna nad Vltavou se vší pravděpodobností bydlela i císařovna Marie Terezie. Ve druhém patře objektu se nacházely byty a kanceláře panských úředníků. Mansardová střecha zámku vznikla po roce 1796, kdy byl zámek poškozen při požáru města. V 19. století arcibiskupové zajížděli na panství čím dál méně a zámek sloužil k úředním potřebám a k ubytování panských úředníků. Později byla budova využívána jako škola.

Zámek, jehož majitelem je město Týn nad Vltavou, slouží pro potřeby veřejnosti: kromě muzea je v něm Městská knihovna. K budově zámku přiléhá někdejší hospodářský dvůr, v němž se nachází Základní umělecká škola Karla Komzáka a Zámecké divadlo, provozované místním ochotnickým spolkem Vltavan.