Muzeum je místem, kde se propojuje nejhlubší minulost s dohlednou budoucností, kterou jsou naše děti – žáci mateřských a základních škol, jakož i studenti středních škol. S nejmenšími se přesvědčíme, že být v muzeu je zábava a něco hezkého si vyrobíme. Pro žáky základních škol nabízíme edukační programy, které vychází z příslušných Rámcových vzdělávacích programů. Naše programy vhodně doplňují výuku ve školních hodinách, zejména humanitních předmětů (dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura, občanská nauka aj.), nabízíme ale i přesahy do přírodovědných oborů (fyzika, chemie, přírodopis).

Pro mateřské školy

Pro mateřské školy navrhujeme program po předchozí domluvě s učitelkami. Nejčastěji navazujeme, v závislosti na termínu návštěvy, na zvyky, tradice a svátky. Dětem bude formou drobných hříček a krátkého povídání nastíněna historie svátku, případně ukázáno několik historických fotek, poté si společně něco krásného vytvoříme ( např. při masopustu vyrobíme masky ). Můžeme ale také navázat na témata lokální historie (voroplavba, perníkářství … ) nebo krátkodobou výstavu.

RVP PV: posílení komunikativních, sociálních a personálních kompetencí, poznávacích schopností, představivosti a fantazie, prohloubení poznání oblasti Dítě a společnost

Délka programu dle domluvy, cena 30 Kč/osoba (doprovod zdarma).

Pro základní školy

Do muzea zvesela. Edukační program pro 1. a 2. stupeň základních škol

Seznámení s muzejní sbírkou a exponáty hravou formou. Děti ve skupinkách vyplní různorodé úkoly přímo v expozici, přičemž se dotknou historických předmětů, zkusí si psaní na břidlicové tabulky a možná se setkají i s duchem…

Maximální počet je 25 dětí, pro větší skupiny nabízíme po domluvě děti rozdělit a absolvovat také program „Známe pohádky?“ v městské knihovně (v téže budově), nebo výtvarný program v galerii – poté skupiny prostřídat.

RVP ZV: vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a příroda

Délka programu 60 minut, cena 30 Kč/osoba (doprovod zdarma).

Edukační program Do muzea zvesela byl vyvinut ve spolupráci s Přírodovědným muzeem Semenec za podpory Jihočeského kraje.

 

Edukační programy k jednotlivým výstavám

Vzdělávací programy připravujeme i k samostatným dočasným výstavám. Informujte se na pokladně muzea!

 

Kromě připravených programů zajišťujeme i edukace na míru dle vaší poptávky! Připravili jsme i pracovní listy pro skupiny.

Termíny edukací rezervuje a dotazy zodpovídá vedoucí muzea PhDr.Mgr. Martina Sudová tel. 778 116 007. K rezervaci termínů lze využít kromě mailu či telefonu i rezervační formulář: