Na rok 2024 pro návštěvníky chystáme následující výstavy a akce

Hlavní výstavy:

4. 3. – 26. 5 2024 Šel malíř krajinou. Výběr výtvarného umění s tématikou krajiny ze sbírek Městského muzea Týn nad Vltavou.

  28. 6. – 1. 9. 2024 HALÓ, HALÓ! Sbírka telefonních přístrojů Městského muzea Týn nad Vltavou.

  11. 10. 2024 – 6. 1. 2025 Pohádky na niti. Výběr ze sbírky tradičního loutkářství Městského muzea Týn nad Vltavou.

   

  Další plánované akce:

   15. 5. přednáška – Tři doby břehů Lužnice“ aneb počátky archeologického výzkumu na Vltavotýnsku. Přednášející: doc Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. z Archeologického ústavu FF JČU. V kinosále MDK Sokolovna.

  7. 6. MUZEJNÍ NOC, výroční 20. ročník. K výročí plánujeme na stránkách muzea zveřejnit film – dokument ze všech minulých ročníků.

  9. 10. přednáška – Jan Žižka, 600. let od úmrtí husitského vojevůdce. Přednášející: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře. Pohled na husitské hnutí z hlediska motivací. V kinosále MDK Sokolovna.

  13. 11. přednáška – Velký Depot. Pokračování archeologického průzkumu a nové objevy v letech 2023 a 2024. Přednášející: prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. V kinosále MDK Sokolovna.

  Kategorie: Akce