Letošní rok se podařilo zrestaurovat korouhev cechu  plavců ze sbírky Městského muzea Týn nad Vltavou. Cílem restaurátorského zásahu bylo vyrovnat silně zvlněné plátno malby, dále malbu vyčistit a přetmelit. Restaurování umožnilo vložení malby na textilní část cechovního praporce a tím tak prodloužit životaschopnost předmětu na řadu dalších desetiletí. V dohledné době si budete moci tuto cennou připomínku lokální tradice plavby prohlédnout ve stálé expozici vltavotýnského muzea, kam Vás tímto srdečně zveme. Restaurátorské práce provedla akademická malířka Klára Šafářová. Tento projekt, celým názvem „Korouhev – cechu plavců Týn nad Vltavou, Městské muzeum Týn nad Vltavou, nám. Míru 1, Týn nad Vltavou 375 01“, byl zrealizován díky podpoře z Dotačního programu Jihočeského kraje, Program – Kulturní dědictví, Opatření č. I – Movité kulturní dědictví a za finančního přispění Města Týn nad Vltavou.

 

Kategorie: Akce