Stejně jako v minulých letech i letos Městské centrum kultury a vzdělávání zažádalo o finanční příspěvek z dotačního grantu Jihočeského kraje v oblasti Podpora muzeí a galerií na doplnění a rozšíření výstavního mobiliáře Městského muzea Týn nad Vltavou. Za pomoci tohoto příspěvku se organizaci podařilo zakoupit dvě nové, výstavní stolové vitríny, které jsou určeny k výstavním účelům. V současné době jsou obě vitríny využity na prezentaci exponátů ze sbírky muzea na výstavě Krása lidové keramiky, kterou pro návštěvníky muzea připravujeme na podzim a advent letošního roku. Rádi bychom i touto formou poděkovali Jihočeskému kraji za finanční příspěvek v rámci uvedeného grantu.

Kategorie: Nezařazené